2019. január 1-től, a gazdálkodó szervezetek adóügyeinek elektronikus intézésével kapcsolatos változásról

Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény (Eüsztv.), valamint az elektronikus ügyintézés részletszabályairól szóló 451/2016. (XII.19. Korm. rendelet (eVhr.) értelmében 2019. január 1-jétől

- az egyéni vállalkozónak nem minősülő gazdálkodó szervezet (ügyfél) a Nemzeti Adó- és Vámhivatalnál (NAV) intézhető adóügyekben kizárólag elektronikusan, a Kormány által ingyenesen biztosított elektronikus tárhelyen cégkapun keresztül, vagy az arra jogosult szervezet hivatali tárhelyen keresztül járhat el;

- a NAV a hivatalos küldeményeit az ügyfél cégkapujára, vagy az arra jogosult szervezet hivatali tárhelyére, illetve az egyéni vállalkozónak minősülő adóhatósági ügyek kapcsán meghatalmazott képviselő esetén annak Központi Ügyfél-regisztrációs Nyilvántartáshoz kapcsolódó tárhelyére (KÜNY tárhely) küldi.

 

Ha a gazdálkodó szervezetet természetes személy képviseli, úgy a képviselő KÜNY tárhelyét (köznyelven Ügyfélkapuját) az adóügyek intézéséhez január 1-jétől csak akkor használhatja, ha a meghatalmazott képviselő olyan egyéni vállalkozó, aki cégkapu nyitására nem kötelezett (például olyan könyvelő, aki tevékenységét egyéni vállalkozói minőségben végzi).

A jogszerű eljárás biztosítása érdekében kérjük, hogy 2019. január 1-jétől – ha egyéni vállalkozónak nem minősülő meghatalmazottja útján kíván eljárni – cégkapuját használja a NAV előtti ügyintézéskor. Adóügyekben az elektronikus kapcsolattartásban a cégkapu esetében is az Eüsztv. 14. § (4) bekezdés alkalmazott kézbesítési szabályok érvényesülnek.

A cégkapu szolgáltatás lehetőséget biztosít a hozzáférési jogosultságok kezelésére és egyes, a cégkapu használatához kapcsolódó beállítások elvégzésére.

 A cégkapuhoz kapcsolódóan bővebb információt a https://cegkapu.gov.hu oldalon találhat.