A gyakorlati képzést végző gazdálkodó szervezetek saját munkavállalói részére szervezett képzés költségeinek elszámolásáról (NGM 21/2013. (VI. 18.) rendelet)

A szakképzési hozzájárulás fizetésére kötelezett adózó kötelezettségét saját munkavállalói részére szervezett képzés esetén csökkentheti. A rendelet e lehetőség szabályait határozza meg.

A szakképzési hozzájárulási kötelezettség terhére elszámolható költségek maximális támogatási intenzitása:

  • általános képzés esetén az elszámolható költségek 60%-a,
  • speciális képzés esetén az elszámolható költségek 25%-a.

A támogatási intenzitás 80%-ra növelhető fogyatékossággal élő vagy hátrányos helyzetű munkavállalónak nyújtott képzés, valamint középvállalkozásoknak, mikro-vagy kisvállalkozásoknak nyújtott támogatás esetén. A támogatás mértéke azonban megnövelve sem haladhatja meg a képzésben résztvevőnként és képzési óránként a teljes munkaidőben foglalkoztatott munkavállaló részére megállapított személyi alapbér kötelező legkisebb havi összegének (minimálbér) 6%-nál.

A kötelezett bruttó kötelezettségét a fentiek szerint akkor csökkentheti, ha

  • havonta legalább 45 fő tanulószerződéses tanuló gyakorlati képzését teljesíti,
  • a képzés a felnőttképzésről szóló törvényben foglaltak szerint valósul meg,
  • a képzés nem távoktatási formában valósul meg,
  • a képzés általános vagy a szakképzésről szóló törvény szerinti speciális jellegű,
  • a képzés időtartama minimum 20 óra,
  • a képzésre az Európai Unió tagállamainak, valamint az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes államoknak területén kerül sor,
  • a hozzájárulásra kötelezett adatszolgáltatási kötelezettségét teljesítette.

A hozzájárulásra kötelezettnek a tárgyévre elszámolt képzésre vonatkozó adatszolgáltatást a székhelye szerint illetékes fővárosi és megyei kormányhivatal munkaügyi központja részére kell benyújtani. A rendelet a kihirdetését követő napon, 2013. június 19-én lép hatályba. Arendelet rendelkezéseit első alkalommal a hatálybalépést követő naptól megkezdett képzések elszámolása tekintetében lehet alkalmazni. Megkezdett képzésnek külső képzés esetén az tekinthető, amelyre vonatkozóan a felnőttképzési szerződést megkötötték. Belső képzés esetén a képzés első órája számít a képzés megkezdésének.