Számlázási szabályok 2013-ban

A számlák kiállítását a mindenkori szabályok szerint kell kiállítania minden adóalanynak, figyelembe véve az Áfa törvényben leírtakat is. 2013. január 1-jétől az első és legfontosabb szabály, hogy a vevő adószámát is fel kell tüntetni a számlán. Elsősorban azokban az esetekben fontos, amikor az áthárított Áfa mértéke eléri a 2mFt-ot, de azoknál a vállalkozásokkal, akiknél ezt a határt már egyszer átlépték, már minden esetben így kell eljárni.

A számlákon újfajta záradékokat kell kötelezően feltüntetni a megváltozott adózási módok bevezetése miatt az Áfa tv. 169.§-a szerint, melyek az alábbiak:

  • „Önszámlázás”, amikor a számlát a terméket beszerző vagy szolgáltatást igénybevevő állítja ki
  • „Pénzforgalmi elszámolás”, aki ezt az új formát választotta
  • „Kisadózó”, aki a kisvállalkozói tételes adózást választotta
  • „Fordított adózás”, bizonyos tevékenységeknél
  • „Különbözet szerinti szabályozás- utazási irodák”
  • „Különbözet szerinti szabályozás-használt cikkek”
  • „Különbözet szerinti szabályozás-gyűjteménydarabok és régiségek”

Ezek a záradékok fontos információt hordoznak az áfa levonási jog gyakorlásához és egyéb adatszolgáltatás teljesítéséhez. A számla kiállítója mulasztási bírságot kockáztat, de valóban nélkülözhetetlen információt hordoz a számla annak befogadója részére.

Mindkét fél érdeke a korrekt számla kiállítása, így kerülhetők el az ezzel kapcsolatos bírságok és adóhiányok majd 2013-ban is.