Társasági szerződés, alapító okirat módosítás

A vonatkozó cégjogi szabályok változása során előírásra került, hogy azon társaságok, melyek létesítő okirata nem felel meg az új előírásoknak, kötelesek legkésőbb 2013. február 1. napjáig végrehajtani az alábbi változásokat, illetve okiratpótlásokat, ha eddig nem történt meg:

 • cégnév módosítása, ha az elnevezés közhatalmi és közigazgatási szervek hivatalos és a köznyelvben használt elnevezésével egyezik vagy a cégnévben az “állami” vagy “nemzeti” kifejezés szerepelt, és ha a cégben az állam      közvetlenül vagy szervezetei útján nem rendelkezik többségi befolyással vagy a cég nem tartozik külön törvény szerinti tartós állami tulajdoni körbe
 • székhely-, telephely- és  fióktelep használat jogszerűségéről szóló nyilatkozat csatolása (tulajdoni lap, szerződés és/vagy hozzájáruló nyilatkozat);
 • a cég képviseletére jogosultak tisztségének, tisztsége keletkezésének megszűnésének időpontját, adóazonosító számának, lakóhelyének (székhelyének), anyja születési nevének, születési idejének (cégjegyzékszámának vagy nyilvántartási számának) bejelentése;
 • a cégjegyzékbe bejegyzett tagok adóazonosító számának, lakóhelyének      (székhelyének), anyja születési nevének, születési idejének      (cégjegyzékszámának vagy nyilvántartási számának) bejelentése;
 • kft. tagnál ezen felül a szavazati joga mértékének bejelentése, ha az 50 százalékot meghaladja, vagy a tag minősített többségű befolyással rendelkezik;
 • kft. tagnál közös tulajdonú üzletrész esetén a tulajdonosok adóazonosító számának, lakóhelyének (székhelyének), anyja születési nevének, születési idejének (cégjegyzékszámának vagy nyilvántartási számának) bejelentése;
 • Zrt. esetében, amennyiben a részvényes szavazati jogának mértéke az 50 százalékot meghaladja, vagy a részvényes minősített többségű befolyással rendelkezik, a részvényes adóazonosító számának, adóazonosító számának, lakóhelyének (székhelyének), anyja születési nevének, születési idejének (cégjegyzékszámának vagy nyilvántartási számának) bejelentése;
 • külföldi jogi személy vagy belföldi lakhellyel nem rendelkező külföldi természetes személy esetén a kézbesítési megbízott megbízására, és a megbízatás elfogadására vonatkozó teljes bizonyító erejű magánokirat vagy közokirat csatolása
 • külföldi adójogi illetőségű magánszemély vagy szervezet esetén az állami adóhatósághoz történt bejelentkezés hiányában a külföldinek az illetősége szerinti állam hatósága által megállapított adóazonosító számát kell bejelenteni, amennyiben a külföldi nem rendelkezik az illetősége szerinti állam által megállapított közteherviselési azonosítóval sem, úgy erre a körülményre utalni kell.

Felhívjuk a figyelmet arra, hogy

 • egyrészt a székhely-, telephely- és fióktelep használat jogszerűségéről és a kézbesítési megbízottal kapcsolatos okiratok benyújtására és/vagy a tagok      (tulajdonosok) és vezető tisztségviselők (képviselők) Módtv.-vel      megállapított további azonosító adatainak, bejelentésére irányuló változás      bejelentése közzétételi költségtérítés- és illetékmentes,
 • másrészt a bejelentés elmulasztását 50e – 900e forintig terjedő bírság terheli.