23/2014. (VI. 30.) NGM rendelet a számlázással kapcsolatosan

2014. július 1-ével teljes mértékben hatályát vesztette a számlázásról szóló 24/1995. (XI. 22.) PM rendelet, ami többek között a számlázó programokhoz szükséges megfelelőségi nyilatkozatot (köznyelvben NAV igazolásként ismert) írta elő. Ezzel a megfelelőségi nyilatkozat hónap elejétől megszűnt, fentiek alapján a fejlesztő cégek már nem állítanak ki ilyet. A NAV pedig az ellenőrzések során a továbbiakban már nem kéri a felhasználótól ennek felmutatását.

Helyette 2014. október 1-ével hatályba lép a 23/2014 (VI. 30.) NGM rendelet 11. §-a, miszerint a számlázó programot felhasználók(!) kötelesek az adóhatósághoz bejelenteni az erre a célra rendszeresített nyomtatványon a számlázó program nevét, verziószámát, a fejlesztő cég nevét, adóazonosítóját, a beszerzés/használatba vétel időpontját. A felhasználónak a használatból kivont, használni már nem kívánt számlázó szoftvert szintén be kell majd jelenteni az adóhatósághoz! A kézi számlatömbök értékesítéséről már eddig is tudott a NAV, de most már az összes megvásárolt számlázó programról is információja lesz ezáltal.

A fentiek kapcsán jelenleg(!) teendője nincsen, a rendelet ezen része 2014. október 1-től hatályos. A nyomtatvány formátuma sem ismert még, amin a bejelentést meg kell majd tenni.

Lejárt támogatással használt számlázó programok, a jogszabályi változások és a számlázó program lejelentése kapcsán a továbbiakban nem minősülnek jogkövetőnek! Amennyiben ilyen programokat használnak, keressék a programok fejlesztőit a teendőikkel kapcsolatosan!