Civil szervezetek fontos teendői

A 15KOZ jelű nyomtatványt, amely a személyi jövedelemadó meghatározott részében az adózó rendelkezése szerint részesített kedvezményezettnek átutalt összeg (továbbiakban: szja 1 %-os összeg) felhasználásáról szóló közlemény, a személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználását szabályozó 1996. évi CXXVI. törvény (továbbiakban: Szf. törvény) 6/C. § (1) bekezdése alapján a 4. § (1) bekezdés a)-g) pontjaiban meghatározott kedvezményezettnek az e törvény alapján átutalt szja 1%-os összeg felhasználására vonatkozóan kell kitöltenie.

A közleményt a 2016. december 31-i állapotoknak megfelelően a kedvezményezettnek legkésőbb 2017. május 31-éig kizárólag elektronikus úton, az ügyfélkapun keresztül kell megküldenie a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (továbbiakban: NAV) részére.

 

A hónap végéig kell elszámolniuk az egyszázalékos felajánlásokban részesült civilszervezeteknek. Csak azok a szervezetek kaphatnak jövőre szja 1 százalékos felajánlást, amelyek eljuttatják a NAV-hoz a KOZ közleményt május 31-éig.

A 15KOZ közlemény és kitöltési útmutatója a NAV honlapjáról letölthető.

Ha a civilszervezet jogutód nélkül megszűnik, soron kívül kell elszámolnia a felhasználásról. Ha a 15KOZ bizonylatban tartalékolt összeget is feltüntetett a szervezet, vagy 2015. január 1-je után kiutalásban részesült, akkor a 16MKOZ bizonylatot is be kell nyújtania.

Előfordulhat, hogy a szervezet nem szűnik meg, azonban a kiutalt összegre nem tart igényt, akkor ezt az összeget is a 16MKOZ bizonylaton kell feltüntetni, és a benyújtással egy időben visszafizetni.

Ha a szervezet a határidőig nem nyújtja be a közleményt, illetve a közleményében számszaki hibás adatokat közöl, vagy nem az elszámolandó összeget szerepelteti, és azokat nem javítja, a NAV kizárja a következő évi kedvezményezettek közül.

Mire jó a WEBES ÜGYSEGÉD?

 

A Webes ügysegéd legtöbb szolgáltatását ügyfélkapuval rendelkező természetes személy veheti igénybe.

A Webes ügysegéd felületén az alábbi elektronikusan indított ügyek kezdeményezésére és nyomon követésére van lehetőség:

 • erkölcsi bizonyítvány igénylése, ellenőrzése, adatvédelmi tájékoztatás,
 • jármű tulajdonosváltás bejelentése, ideiglenes kivonás, ideiglenes kivonásból történő visszahelyezés,
 • útlevél pótlása, második magánútlevél iránti kérelem benyújtása,
 • külföldön történő letelepedési szándék bejelentése, külföldön élő magyar állampolgár külföldi lakóhely változásának bejelentése,
 • születési/házassági anyakönyvi kivonat kiállítása,
 • szállásadói nyilatkozat bejelentése,
 • SzL-adatletiltás,
 • okmányérvényesség lekérdezése,
 • okmánystátusz lekérdezése,
 • egyéni vállalkozás bejelentése, módosítása,
 • rendelkezési nyilvántartás,
 • tájékoztatás a személyi adat- és lakcímnyilvántartásban tárolt saját adatokról.

 

 

Egyéni vállalkozás szüneteltetése – bejelentési kötelezettségek

Egyéni vállalkozás szüneteltetése is jár bizonyos adminisztrációs és bejelentési kötelezettséggel. Minden hivatalt tájékoztatni kell. Egyéni vállalkozás tevékenységét minimum 1 hónapig, de maximum 5 évig szüneteltetheti. A szüneteltetés kezdő napja a bejelentést követő nap.

Első lépéként az egyéni vállalkozás szüneteltetésének tényét változás bejelentőn keresztül kell eljuttatni az Okmányirodához az ügyfélkapu segítségével. Majd várunk az elektronikus visszajelzésre.

A tevékenység szüneteltetését az webes ügysegéd segítségével lehet elindítani

Figyelem! Ha van az egyéni vállalkozónak igazolványa, akkor azt le kell adni.

Nem elegendő a bejelentést megtenni az Okmányirodánál, hanem a NAV felé is van jelentési kötelezettsége az egyéni vállalkozónak, ha tevékenység szüneteltetése számára a legmegfelelőbb gazdasági lépés.

Ezt a bejelentést a ‘T1041 jelű nyomtatványon lehet megtenni.

 

Mi a teendő Katás egyéni vállalkozás szüneteltetése során?

 

Katás egyéni vállalkozónál arra kell figyelni, hogy egész hónapot kell szüneteltetni, mert különben kötelező az adott hónapra megfizetni a Kata összegét. Függetlenül attól, hogy nem tevékenykedett egész hónapban.  Ha az egyéni vállalkozás szüneteltetése több hónapot érint, akkor minden hónapban be kell jelenteni a szüneteltetés tényét az adóhivatalnak a szintén a ‘T101E jelű nyomtatványon.

A Katás egyéni vállalkozásnak figyelnie kell tevékenységének szüneteltetése során, hogy a Kata éves bevételi határát ilyenkor arányosítani kell.

Kit kell még tájékoztatnia az egyéni vállalkozónak, ha szünetelteti tevékenységét?

Az egyéni vállalkozás bankszámláját vezető pénzintézetnek is be kell jelenteni a szüneteltetés tényét.

 

Miért van értelme szüneteltetni az egyéni vállalkozást?

 

Erre az időszakra nincs járulékfizetési kötelezettség. Igaz ezzel szemben tisztában kell lenni azzal, hogy nem is lesz biztosított az egyéni vállalkozó.

Ha nincs máshol biztosítási jogviszonya az egyéni vállalkozónak, akkor a szüneteltetés időszakára egészségügyi szolgáltatási járulékot kell fizetnie azért, hogy a TAJ kártyája továbbra is érvényes maradjon.

A biztosítási jogviszony intézéséhez sem kell kimozdulnunk otthonról, elegendő az ügyfélkapun keresztül a ‘T1011-es nyomtatványon bejelentést tenni.

Ha úgy dönt az egyéni vállalkozó, hogy folytatja tevékenységét, akkor azt szintén be kell jelenteni az adóhivatalnak.