Behajtási költségátalány

A “köteles fizetni” fordulat helyett az “igényt tarthat” fordulatot alkalmazzák – végre. Már a 2015. évi üzleti évi beszámolók elkészítésekor alkalmazni lehet. A számviteli törvényt is módosítják, akik könyveikben a korábbi szabályok figyelembevételével behajtási költségátalány miatti kötelezettséget mutattak ki az egyéb bevételekkel szemben, a behajtási költségátalányról szóló törvény hatálybalépésével egyidejűleg ezt kivezethetik.

A törvény szövege az alábbi linket érhető el:
http://www.parlament.hu/irom40/09538/09538.pdf

 

Nem kell közzétételi díjat fizetni a beszámoló benyújtásakor

Az egyes hatósági eljárások illetékének és igazgatási szolgáltatási díjának megszüntetéséről szóló 2015. évi CXCIV. törvény hatályon kívül helyezte a számviteli törvény szerinti beszámoló közzétételéért fizetendő közzétételi költségtérítést. A beszámoló 2016. január 1. napját követően – beszámolási időszaktól függetlenül – fizetési igazolás csatolása nélkül nyújtható be a Céginformációs Szolgálat részére.