Civil szervezetek kedvezményezetté válásának feltételei megváltoztak

A személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI. törvény (továbbiakban: Szf. tv.) módosítása következtében jelentősen átalakultak a 2014. rendelkező évi felajánlásokból részesülni kívánó civil szervezetek kedvezményezetté válásának, elszámolásának feltételei.

A felajánlásokból való részesedéshez szükséges várakozási idő valamennyi szervezetnél egységesen két évre módosult. A köztartozás fennállása már nem akadálya a kedvezményezetté válásnak. A NAV kizárólag a kiutalás előtt vizsgálja, hogy van-e köztartozása a civil kedvezményezettnek, amennyiben igen, a felajánlott összeget átvezeti az adótartozásra és ezt követően a fennmaradó összeget utalja ki. Kivételes méltányosság csak a feltételek késett igazolása esetén kérhető, köztartozás fennállásakor nem.

Nagyon fontos változás az előzetes kedvezményezetti regisztráció megtétele, ami elsőként a 2015. rendelkező évre vonatkozó kötelezettség. A felajánlásra igényt tartó szervezeteknek az adóhivatalnál előzetesen kell regisztrálniuk és igazolniuk a kedvezményezetté válás feltételeit, valamint bejelenteni a kiutaláshoz szükséges adatokat.

A regisztrációs kérelem benyújtásának határideje a rendelkező évet megelőző év szeptember 30-a, tehát 2015. esetén 2014. szeptember 30-a. A határidő jogvesztő, a késedelem kimentésére igazolási kérelem nem terjeszthető elő.

A kedvezményezetté válás alapfeltétele, hogy

 • a szervezet a rendelkező nyilatkozat évének első napja előtt legalább 2 évvel korábban szerepeljen a bírósági nyilvántartásban,
 • belföldi székhellyel rendelkezzen,
 • nyilatkozata szerint közhasznú tevékenységet végezzen,
 • továbbá alapszabálya, alapító okirata szerint megfeleljen a Civil tv. 34. § (1) bekezdés d) pontja szerinti feltételnek, azaz közvetlen politikai tevékenységet nem végezhet.

Kedvezményezetté válás

 •  2014. rendelkező év: A 2014. rendelkező évi nyilatkozatokban felajánló magánszemélyek által érvényesen megjelölt kedvezményezettek részére a NAV 2014. szeptember 1-ig adja postára a felhívó-tájékoztató leveleket, amelyben a szervezetek tájékoztatást kapnak a részükre felajánlott szja 1 %-os összeg várható nagyságáról, és azon törvényi feltételekről, amelyek meglétét a levél kézbesítését követő 30 napon belül igazolniuk kell a 1437A adatlapon.
 • 2015. rendelkező év: A 2015. rendelkező évben csak azok a szervezetek részesülhetnek az szja 1%-os felajánlásokban, amelyek 2014-ben kedvezményezettként előzetesen regisztráltatták magukat a NAV-nál. Az adóhatóság a 2015. évtől kezdve, minden év január 1-jén a honlapján teszi közzé az adott rendelkező évben felajánlásra jogosult kedvezményezettek adószámát, nevét, székhelyét.
 • A 2014. évben felajánlásban részesült szervezetnek a 1437A adatlapon kell jelölnie, amennyiben a szervezet a következő évekre vonatkozó előzetes kedvezményezetti regisztrációt is igényli.
 • A 2014. január 1-től hatályos szabályok szerint csökkent a működésre felhasználható támogatás aránya és összege is. A kedvezményezett fenntartásával, működésével kapcsolatos költségek – ideértve a tartalékolást követő években felmerült, ilyen jellegű költségeket is – együttes összege a felhasználás évében nem haladhatja meg a felhasznált összeg huszonöt százalékát, de legfeljebb 25 millió forintot. A kedvezményezett reklám és marketing célú tevékenységére fordított költségeinek együttes összege a felhasználás évében nem haladhatja meg a felhasznált összeg tíz százalékát, de legfeljebb 10 millió forintot.
  Működési költségként kizárólag a személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI. törvény 7. § (10) bekezdésében meghatározott költségek számolhatóak csak el:

  • a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény
   • 79. §-a szerinti személyi jellegű ráfordítások,
   • 83. § (3) bekezdés szerinti fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások, a pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai,
   • 86. § (7) bekezdés c) pont szerint a visszafizetési kötelezettség nélkül átadott, pénzügyileg rendezett, véglegesen átadott pénzeszközök összege,
  • székhely, működési hely – kivéve, ha az valamely alapító, tag, vezető tisztségviselő, alkalmazott vagy ezek hozzátartozója által bármely jogcímen lakás céljára használt ingatlana is egyben – fenntartásával és működtetésével kapcsolatos költségek, így különösen az ingatlan bérleti díja és a kedvezményezettet terhelő közműdíjak)
  • postaköltségek, telefon-, internet szolgáltatás alapdíja (kommunikációs költségek), költségvetési szervek esetében a személyi juttatások, valamint a dologi kiadások.