NMHH: 3+1 változás az infokommunikáció hazai szabályozásában július 1-jével

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (NMHH) közlemény szerint másfél évtized után teljesen új alapokra kerül az elektronikus aláírások és az azokra épülő e-szolgáltatások piacának szabályozása: uniós rendelet és új hazai törvény is hatályba lép július elsejétől.

ü  Folytatódik a kékszámok kivezetése: a még meglévő kékszámok zöldre színeződnek át

ü  Változások az e-aláírások piacán: a weboldal-tanúsítványokat is szabályozzák

ü  Garantált, rendszeres hírközléspiaci adatok – új ösztönző elem a széles sávú fejlesztéshez

ü  + 1. Roamingoljunk észszerűen

Az uniós rendelet bevezeti az úgynevezett bizalmi szolgáltatások fogalmát. Ezek közé tartoznak az eddigi elektronikus aláírással kapcsolatos szolgáltatásokon túl az elektronikus kézbesítési szolgáltatások, a weboldal-tanúsítványokkal kapcsolatos szolgáltatások az és az elektronikus bélyegző is.

Az uniós szabályozás a bizalmi szolgáltatások újragondolásával megteremti a szolgáltatások egységes piacát, az egységes jogalkalmazást és felügyeleti szabályokat is. Közölték, a bizalmi szolgáltatásokról az uniónak megküldendő tagállami, úgynevezett bizalmi listát az NMHH vezeti majd, és a szolgáltatások felügyeletét is a hatóság látja el. Az új szabályozással erősödhet a szolgáltatások biztonsága, jobban érvényesülhetnek a felhasználók jogai.

Forrás:

http://nmhh.hu/cikk/171008/NMHH_31_valtozas_az_infokommunikacio_hazai_szabalyozasaban_julius_1jevel

 

HALLGATÓI MUNKASZERZŐDÉS ALAPJÁN FIZETETT DÍJAZÁS ADÓKÖTELEZETTSÉGE

2016. június 16-tól a kötelező szakmai gyakorlaton lévő hallgatókon kívül a duális képzésben hallgatói munkaszerződés alapján részt vevő hallgatók esetében is adómentesnek tekinthető a havonta a hónap első napján érvényes minimálbért meg nem haladó mértékig – a duális képzés elméleti és gyakorlati szakaszára – teljesített kifizetés.

A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény (a továbbiakban: Nftv.), illetve a felsőoktatási szakképzésről és a felsőoktatási képzéshez kapcsolódó szakmai gyakorlat egyes kérdéseiről szóló 230/2012. (VIII. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) hatályos rendelkezései szerint a képzőhelyek a duális képzés teljes idejére, vagyis a gyakorlati és elméleti szakaszra is fizetnek a hallgatónak hallgatói munkaszerződés alapján díjazást.

A képzési idő egészére vonatkozóan kifizetett díjazás mindezidáig nem volt adómentes, tekintettel arra, hogy a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény (a továbbiakban: Szja tv.) nem tartalmazott speciális rendelkezéseket a duális képzés vonatkozásában.

Így abban az esetben, ha a képzőhely a duális képzés teljes idejére fizetett díjazást a hallgatónak, annak az elméleti képzés idejére jutó része adókötelesnek minősült, mert az Szja. tv. 1. számú melléklet 4.12. pont 4.12.1. pontjának b) alpontja kifejezetten csak a Nftv. szerinti nappali tagozatos képzésben részt vevő hallgatók gyakorlati képzésének idejére kifizetett juttatás, díjazás havi minimálbért meg nem haladó részét mentesítette az adókötelezettség alól.

Az egyes adótörvények és más kapcsolódó törvények, valamint a Nemzeti Adó- és Vámhivatalról szóló 2010. évi CXXII. törvény módosításáról szóló 2016. évi LXVI. törvény (a továbbiakban: Módtv.) 2016. június 16-i hatállyal módosította az Szja tv. 1. számú melléklet 4. pont 4.12. pont 4.12.1. pontjának b) alpontját, mely alapján a kötelező szakmai gyakorlaton lévő hallgatókon kívül a duális képzésben hallgatói munkaszerződés alapján részt vevő hallgatók esetében is adómentesnek tekinthető a havonta a hónap első napján érvényes minimálbért meg nem haladó mértékig – a duális képzés elméleti és gyakorlati szakaszára – teljesített kifizetés.

Ez a módosítás az átmeneti rendelkezések alapján – annak érdekében, hogy a 2015-ben kialakított duális képzési rendszerben részt vevő hallgatókat a többségében elméleti képzést nyújtó felsőoktatási rendszerben tanulmányokat folytató hallgatókhoz képest ne érje hátrány – a 2015. szeptember 1-jét követően keletkezett adókötelezettségekre is alkalmazható.

Ezen túlmenően a Módtv. módosította az Szja tv-nek egyes meghatározott juttatásokra és a béren kívüli juttatásokra vonatkozó szabályait is így a duális képzésben hallgatói munkaszerződés alapján részt vevő hallgatók részére, az Szja tv-ben foglalt feltételek szerint nyújtott egyes juttatások (üdülési szolgáltatás, munkahelyi étkeztetés, Erzsébet-utalvány,  valamennyi munkavállaló részére azonos feltételekkel és módon ingyenesen vagy kedvezményesen átadott termék, nyújtott szolgáltatás, csekély értékű ajándék) is béren kívüli juttatásnak, illetve egyes meghatározott juttatásnak minősülnek [Szja tv. 2016. június 16-ától hatályos 70. § (1a) bekezdése, 70. § (3) bekezdése, valamint a 71. § (2) bekezdés a) és b) pontja].

Az átmeneti rendelkezések alapján ezek a módosítások szintén alkalmazhatók a 2015. szeptember 1-jét követően keletkezett adókötelezettségek megállapítására is.

Az Országgyűlés elfogadta a 2017-es adócsomagot

 

Az Országgyűlés a 2017-es adócsomagot, amely jelentős változásokat hoz. Új cafeteria-rendszer, áfacsökkentés, az adócsalás elleni keményebb fellépés, Google- és Facebook-adó, jövedéki adóváltozás, még kedvezőbb kata és kiva .

Az adócsomaggal kapcsolatban itt tájékozódhat.

„Az egyes adótörvények és más kapcsolódó törvények, valamint a Nemzeti Adó- és Vámhivatalról szóló 2010. évi CXXII. törvény módosításáról” címet viselő dokumentum 204 oldal, a Törvényalkotási bizottság ehhez beterjesztett módosító javaslata pedig 97 oldal, és gyakorlartilag valamennyi, adózással foglalkozó törvényt érintik a változtatások.

Pénztárgépet kötelezően használók köre bővül

Módosult a pénztárgépek műszaki követelményeiről, a nyugtakibocsátásra szolgáló pénztárgépek forgalmazásáról, használatáról és szervizeléséről, valamint a pénztárgéppel rögzített adatok adóhatóság felé történő szolgáltatásáról szóló 48/2013. (XI. 15.) NGM rendelet, amely meghatározta, mely tevékenységet végző vállalkozásoknak kell a pénztárgépeiket online bekötni az NAV-hoz.

 

A módosítást a 9/2016. (III. 25.) NGM rendelet tartalmazza.

A rendeletmódosítás szerint 2016. szeptember 30-tól kizárólag a NAV rendszeréhez online kapcsolódó pénztárgéppel tehetnek eleget nyugtaadási kötelezettségüknek az alábbi vállalkozások:

 

45.20     gépjármű-javítás, karbantartás

 45.32     gépjárműalkatrész-kiskereskedelmi tevékenység

 45.40     motorkerékpár, -alkatrész kereskedelmi, javítási tevékenység

 86.10     fekvőbeteg-ellátási tevékenységből kizárólag a plasztikai sebészet

 93.13     testedzési szolgáltatás

 93.29     máshova nem sorolt egyéb szórakoztatási, szabadidős tevékenységből kizárólag a táncteremi, diszkó működtetési tevékenység

 96.01     textil, szőrmemosási, tisztítási tevékenységből kizárólag minden fajta ruházat géppel, kézzel mosási és vegytisztítási, vasalási tevékenység

96.04     fizikai közérzetet javító szolgáltatás

2017 január 1-jétől a taxis személyszállítást és pénzváltási tevékenységet végzőkkel bővül az online pénztárgépre kötelezettek köre.